Vilken information sparas när jag skapar mitt dplaykonto?

De uppgifter om dig som sparas är ditt för- och efternamn, den epostadress du angivit, kön, folkbokföringsadress och eventuellt födelsedatum (å+m+d).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan