Hur gör jag om jag vill anmäla innehåll på Dplay?

Ofcom är tillsynsmyndighet för och beslutar om vad som får visas på tjänster som Dplay. Reglerna för program online är mer tillåtande än reglerna för vanlig TV och medför i korthet bara att innehåll av mycket grov karaktär inte ska tillgängliggöras till barn medan innehåll som kan anses innebära hets mot folkgrupp eller allvarligare former av diskriminering etc. inte får visas alls. Vid sidan av det finns det även några regler kring hur produktplacering och sponsring får ske.

Om du anser att material på Dplay bryter mot reglerna ovan kan du kontakta oss. Dplay tillhandahålls av Discovery Corporate Services Limited vilket är ett brittiskt bolag, så istället för att posta ditt klagomål till oss föreslår vi att du skickar det till kundtjanst@dplay.se.

Om du har kontaktat oss och är missnöjd med vårt svar, kan du lämna ett formellt klagomål till Ofcom. En sådant klagomål kan göras här

Observera att Ofcom är tillsynsmyndighet för redaktionellt innehåll och rör ditt klagomål istället reklam på Dplay ska det skickas till Advertising Standards Authority. Anmälan görs på istället här.

Skulle du av någon anledning vilja posta din anmälan till oss, Ofcom eller ASA kan du höra av dig till kundtjanst@dplay.se så skickar vi dig kontaktuppgifterna.

Mer information om Ofcom eller ASA kan hittas på www.ofcom.org.uk och www.asa.org.uk.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan