Jag får text på TV-sändningar

Hos vissa TV-leverantörer är textning inlagt som en automatisk funktion.

Du kan ta bort denna text genom att själv ändra inställningarna på din tv-box/dekoder.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan